August 23, 2011

Προς αναζήτηση του τέλειου Αλμυρού (ή πως εκτίμησα τους Active Member)


Έφτασα στην ώρα μου. Τούτην την εντύπωση είχα τουλάχιστον, την ώρα που σε καρτέρουν πόξω που την ανατολικήν είσοδο κεντρικού σταθμού Μετρό, στην Πόλη που εζιούσαμεν τότε τζαι οι δκυό, ξένοι ανάμεσα σε ξένους. Έν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ήσουν τζαι σύ ένας ποτζείνους τους αθρώπους που στήννουν άμμαν κανονίσουν συναντήσεις. Τζι έτσι, παρόλον που εν ήμουν στην ώρα μου, εβρέθηκα να ακολουθώ τον δείκτην του ρολογιού μου με τα μμάθκια μου, κατ’επανάληψην. Φαινόμενον σπάνιον.
Ακολούθησεν ένα τηλεφώνημα προς αναγνώρισην, τζαι ήρτεν η πρώτη ξύλινη χειραψία μας. Εγώ χωσμένη πίσω που κάτι πράσινες μετα-εφηβικές ανταύγιες, σημάδιν της απεριόριστης ελευθερίας μου στα ξένα, τζαι συ μες στα μαύρα που πάνω ως κάτω – δήλωση πένθους για λόγον άγνωστον.
Εκατεβήκαμεν τα σκαλιά του γκέη καφέ, τζαι ήβραμεν μιαν γωνιάν να απλώσουμεν λέξεις στην μητρικήν μας γλώσσαν, να σπάσουμεν κατα κάποιον τρόπον την τοπικήν αργκό που εγέμωνεν την ατμόσφαιραν ασφυκτικά. Οι προθέσεις τζαι των δκυό μας φιλικές, που την πρώτην στιγμή: εν είχαμεν άλλο κοινό (εξ όσων γνωρίζαμεν) να μας ενώνει πέρα που την κοινήν σεξουαλικότητα μας.
Τούτον, αν με ρωτάτε, εν το δύσκολο άμμαν κινείσαι στους γκέη κύκλους: Γνωρίζεις αθρώπους που εν ίδιοι με σένα σε έναν μόνον τομέα. Προσπαθείς να τους φιλέψεις με μόνον γνώμοναν τούντο κοινό. Πέφτεις –ειδικά τις πρώτες φορές- στην παγίδα να εμπιστεύκεσαι αθρώπους τζαι να τους κάμνεις παρέαν επειδή εν γκέη, τζι ας μεν έσσιετε σε τίποτε άλλον να ταιρκάσετε. Σάννα τζαι εν η σεξουαλική ταυτότητα του άλλου που καθορίζει τον χαρακτήραν του, τζαι σίουρα εννα κάμνετε καλήν παρέαν, αφους τζαι οι δκυό είσαστην γκέη!
Μα, γκέη, εν τζαι σημαίνει τίποτε σε σχέση με τον χαρακτήρα του αθρώπου πέρα που την σεξουαλική του ταυτότητα. Οκκέη, γενιέσαι με τούντην έλξη προς άτομα του ίδιου φύλου, όπως γενιέσαι τζαι έσσιεις προδιάθεση να κκελιάσεις, ή όπως γενιέσαι τζαι είσαι πρασινομμάτης. Όπως έσσιει καλόψυχους κκέλιδες, τζαι πρασινομμάτες με κλίση στην μουσική, έσσιει τζαι γκέης που εν λαφαζάνιδες, ευχάριστοι, ιδιότροποι, κοινωνικοί, κατζιασμένοι, ψυχούλες, τσιγκούνιδες, ψυχωτικοί, θύματα, μορφωμένοι, αμπάλατοι, ενδιαφέροντες, ή τζαι ττόπουζοι. Άλλον η ψυσσιή τ’αδρώπου τζαι άλλον η βιολογία του.
Στην συνέχειαν, πάνω που κάποιον ποτόν αλκοολούχον, εξετύλιξα πτυχές του παρελθόντος τζαι του παρόντος μου τζαι εισέπραξα το αντίστοιχον που σένα. Εττικκάρισκα αόρατα κουθκιά σε τι εταιρκάζαμεν τζαι σε τι όι. Τζαι συ το ίδιον, φαντάζουμαι. Η νύχτα ετέλιωσεν με μιαν κάπως άβολην, αντροπιάραν αγκαλιάν τζαι αεροφίλιμαν στις βούτσιες. Σημάδιν πως ήτουν να ξανασμίξουν οι δρόμοι μας τζαι να αθθίσει η φιλία μας μέσα στους καπνούς τζαι στα καμώματα των ντόπιων, σε διάφορα γκέη καταγώγια. Έτσι τζι εγίνετουν, ούλλα τα χρόνια που εζιούσαμεν στην ίδια ξένην γην.
Σε μιαν έξοδον μας προς το πλέον γκέη-friendly κκαφέ της πόλης σου, δαμέ στο νησί, εμίλησες μου για την θεωρία σου περι Αλμυρών: “Το τέλειον Αλμυρό, εν τζείνο που τρώεις μέσα στο αυτοκίνητο, με ττάππον την μουσική που σου αρέσκει, σαν οδηγάς προς παραλίαν, τζαι πάντα συνοδευόμενον που αμφίβολου είδους καφέ…που ττενεκκούδιν”. Ήμουν τζι εγώ τουρίστας στην ίδια μου την χώρα τότε, όπως τζαι σύ. Ασπάστικα την θεωρία σου με μεγάλην ευχαρίστηση. Τζαι κάθε που εξυπνούσα που καλοκαιρινή κραιπάλη τζι έμπαινα μέσα στο αυτοκίνητο να οδηγήσω ως κάποιαν θάλασσα, εσταμάτουν στον χι-ψι φούρνο, εφοδιάζουμουν με μιαν χαλλουμόπιττα βραστήν-βραστήν τζαι έναν καφέ σε ττενεκκούδι, εττάππωννα την μουσική μου τζι επήεννεν πάσα κακόν. Τζαι τους μήνες που έλειπα, ήταν μέρος του νόστου τζείνη η αίσθηση της πρώτης ακκαμαθκιάς. Η έκρηξη της γεύσης μέσα στο στόμα, καθώς βυθίζουνται τα δόντια μέσα στην βράστη του ζυμαρκού εγίνειν για μέναν η γεύση του νησιού ολόκληρου. Ήταν οι μουσικές που άκουα, οι διαδρομές που έκαμα, οι αθρώποι που εγνώριζα. Ήταν η αντανάκλαση του ήλιου στα γυαλιά μου τζαι τζείνοι οι δρόμοι που πάντα οδηγούσαν στην θάλασσαν. Ήταν η αρμύρα της, τούντης θάλασσας, μες στο Αλμυρόν. Τον χρόνον που εμπήκεν η KillaFlava στην ζωή μου, εμοιράστηκα την τζαι μαζί της τούτη την αίσθηση της αρμύρας. Ακκαμαθκιά στην ακκαμαθκιά που το ίδιον κομμάτι, αφήκαμεν πίσω μας πολλά χιλιόμετρα τζαι σε κάθε βήμαν ενωννούμασταν πιο πολλά. Μπορεί γαστρονομικά να είμαστεν η νύχτα με την μέρα, αλλά το Αλμυρό ήταν που τότε ο κοινός παρονομαστής μας. Τζαι που έναν πράμαν χειροπιαστόν, εγίνειν το Αλμυρόν έναν ιδεώδες, μια αίσθηση οικεία που πάντα εγύρεφκα.
'Ωσπου επερνούσαν τα χρόνια τζαι πάντα έρκουμουν πίσω τουρίστας, το Αλμυρό εγίνετουν περίτου δικόν μου παρά δικόν σου. Με τον τζαιρό, η θεωρία σου εξηχάστηκεν, τζαι η κατανάλωση Αλμυρού έγινεν αυτοματισμός: ήταν πλέον κάτι το απαραίτητον, για να πάει πάσα κακόν. Ύστερα, φίλη μου, έχασα τα χνάρια σου. Εξέπλυννεν με η σπουδή μου σε άλλην ξενιδκιάν, τζαι ήτουν γλυτζής πολλά ο αέρας της. Ανέπνεα τον με την πλάτην μου γυρισμένην προς την παλιάν ξενιδκιάν τζαι έπεμπα σου κανέναν χαπάριν που τζαι που. Όμως έν ήτουν πκιον το ίδδιον. Μετά δυσκολίας αθθυμούμουν την ζωή του πρίν. Αλλά, τζαι πάλε επέστρεφα σαν τουρίστας στο νησί, για να ξαναζήσω την αίσθηση του Αλμυρού που τόσον πολλά επεθυμούσα.
Στα ταξίδκια μας στους δρόμους του Αλμυρού με την Killa, έκλεια τα παράθυρα του αυτοκινήτου τζαι εφυλάκιζα μέσα στον κλιματιζόμενον χώρον μουσικήν ηλεχτρονικήν, να χαιδέφκει τους πόρους μας τζαι να κρατά το μπάσον τον ίδδιον ρυθμό με την καρκιάν μου. Τραούθκια που μιλούσαν για μιαν πόλην γκρίζαν, για τρένα, αεροπλάνα τζαι εργοστάσια. Για το απέραντο, το χαώδες “urban” τοπίο, την σχέση μηχανής τζαι αθρώπου, την σχέση αθρώπου με άθρωπο στο τσιμέντο, που το πιο χαμηλόν πεζοδρόμιο ως την κορυφή του ουρανοξύστη. Αποστασιοποίηση που τα προβλήματα του κόσμου, απρόσωπα σκηνικά, τζαι κάπου στους στίχους μια υπόνοια αγάπης: “Κι όπως συγκρούεται ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου, να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου”. Τούτα ήταν τα βιώματα μου στα ξένα, τζαι ισορροπούσα τα με την νοσταλγία για το Αλμυρόν τζαι τις ώρες που θα περνούσαμεν μαζί με την Killa.
Έφερνεν τζαι η Killa τις μουσικές της στα ταξίδκια μας. Πιο ανθρώπινες, κοινωνικά βιολογικές τζαι ευαίσθητες. Ήτουν Low Bap. Ιδίως Active Member. Τούτα εμιλούσαν για αγανάκτηση, χώσιμο ενάντια στο κατεστημένο, παράπονα: με το γάντι, τζαι απροκάλυπτα μερικές φορές. Ξιτιμασιές τζαι κόντρα θυμός. Ενέργεια. Άκουα τες εγώ αλλά εν εμπόρουν να τις νιώσω: “Για τ’αδέρφια που χαθήκανε νωρίς δεν φτάνει μόνο της λύπης το τραγούδι / τα λάθη σας να ξέρεις πως δεν σβήνουνε μοναχά μ’ένα δάκρυ, ή ένα λουλούδι". Ναι, ήτουν μουσικές που την ψυσσιήν. Αλλα, μιαν ψυσσιήν ανήσυχην που επετάριζεν το μπάσον της πιο βαθκιά που την αρμύραν μου. Μάταια επροσπάθαν η Killa να μου περάσει τα μηνύματα της. Ήμουν ανεπίδεκτη συναισθήματος! Εβίωνα το νησί με τζείνην την επιφανειακήν αίσθησην του αποστασιοποιημένου τουρίστα που έρκεται τζαι εν θα μείνει, που γεύεται τζαι στο πίσω μέρος του μυαλού του ξέρει πως το απολαμβάνει επειδή εν θα το έσσιει κάθε μέρα. Εσυμφωνήσαμε να διαφωνούμε στα ακούσματα, τζαι εμείναμεν να μας ενώνει τζείνη η αίσθηση στον ουρανίσκο, του Αλμυρού.
Μα έμεινα, τελικά, σε τούτο το νησί. Στο τελευταίο ταξίδι προς την μονιμότητα εκράτησα την αναπνοή μου που τα ποτζεί ως τα ποδά τζαι έφερα μες στους πνεύμονες μου λλιον που τον άγευστο τζαι λερωμένον αέρα της ξενιδκιάς. Έφερα τζαι το γκρίζο της, για να μεν ξεχάνω να εχτιμώ τα χρώματα μας τζαι επροσπάθησα να κρατήσω ζωντανή πάνω στα βλέφαρα μου την αρμύραν που με τράβησεν νάρτω πίσω. Τωρά, την μουσικήν που μου έμαθεν η Killa για πρώτην φοράν μπορώ να την καταλάβω. Ζιώ το νησίν. Κουράζει με, εντυπωσιάζει με, θυμώνει με, απογοητεύκει με, αλλα τζαι γοητεύκει με πολλές φορές. Ζιώ το νησίν σε ούλλα του τα επίπεδα τζαι μπορώ να αντλήσω που μέσα στην ψυσσιήν μου ούλλο το φάσμα των συναισθημάτων πλέον. Τζαι τταππώνω τους Active Member στον δρόμο για να τραγουδώ τζι εγώ, ακόμα τζαι τον θυμό μου.
Ακόμα γυρέφκω το τέλειον Αλμυρό, στους δρόμους που αφήνουμεν πίσω μας. Τζαι φαντάζουμαι σε φίλη, ακόμα στα ξένα, να παρπατάς μέσα στο γκρίζον, καθυστεριμένη προς κάποιαν συνάντησην. Που τα ακουστικά σου, να πέφτει τζαι να γλυστρά μέσα στο μωσαϊκό του κόσμου κάποιος στίχος θυμωθκιάρικος, Low Bap, που τρυπά την μεμβράνη του μουντού σου περίγυρου. Τα μμάθκια σου να ακολουθούν νοητά σημεία στα απέναντι κτήρια ως το άπειρο του τσιμέντου, τζαι να φωτίζεται μια σκέψη σου με αρμύραν που τον τόπον σου. Τζαι μέσα στο στόμα σου, αν προσέξεις, πολλά απαλά – σχεδόν ύπουλα – εννα γεφτείς ξανά τζείνο που περιμέναμεν ούλλοι να έβρουμεν στην επιστροφή μας…
Τζαι εν θα σου πούμεν πως εν υπάρχει.
Με εκτίμηση,
Η Marmite της Killa Flava.

August 12, 2011

Διαφήμιση για Ζωόφιλους (ή το γουννο-tube μου μέσα!)


Η πικρή μου αλήθκεια εν ότι ελάλουν πως οι ακτιβιστές-ζωόφιλοι εν υπερβολικοί που παν στες κολλεξιόν μόδας τζαι γιαουρτώνουν τζαι σύρνουν μπογιές κόκκινες στις μοντέλλες που εν τυλιμένες με γούνες.

Ώσπου, μια καλή ημέρα, είπα τζι εγιώ να χαριεντηστώ στο γιουtube τζι έτα αποτελέσματα(βλέπε φώτο).

Διαδικασία

Πατώ πας στο κλιπ με την καττούα που υιοθέτησε το σκυλλάκι, θορώ το τζαι συγκινούμαι.

Αφού ετέλειωσε, θορώ την φωτογραφία στο πλάι. ‘Ήντα ωραίος αρκόκαττος’ σκέφτουμαι τζι εχάρηκα το που ο κύριος Google έβαλεν μου μια σχετική διαφήμιση να δω.

Πατώ πας στη σχετική διαφήμιση (κάμετε κλικ) τζι έμεινα μαλάκας (με το συμπάθιο).

Με ποια λογική βάλλεις μου διαφήμιση γούννας σαν θορώ τα ζωντανά να περιχαρίζουν?

Τι εν τούτο το site τζαι πως εδιέφυγε της PETA (όι της Ελένης, της άλλης) να το κάμει report?

Τι βίτσια έχουν οι κυράτσες τζι αρέσκει τους να φορούν πεθαμένα ζώα πάνω τους? Τζαι μεν μου πεις ότι εν να παγώσει ο κώλος τους αν δεν τυλιχτούν την αρκούδα.


Με εκτίμηση, η Killa Flava της Marmite

August 1, 2011

Ποιος θα τον... παίξει; (Part 2)

Το καλοτζαίριν εν η εποχή του θέρους. Φκαίνουσιν οι θεριστές στα χωράφκια τζι όποιον πάρει ο Χάρος. Κατα καιρούς επισκέπτονται τζαι το νησί μας για holidays. Αρέσκει τους να συνάουν πολλούς Κυπραίους κάθε φόρα. Η επίσκεψη τους το '74 έμεινεν μας αξέχαστη. Εξανάρταν τζαι το 2005, εμπήκαν μες σ' ένα αερόπλανον της HELIOS τάχαμου για να πεταχτούν ως την Αθήνα τζαι που τσιαμέ... ναι, ναι για holidays! Φέτος, εκαλάρεσεν τους η περιοχή του Ζυγίου αφούς συνδυάζει ναυτική βάση, ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, χωρκά, τουριστικό θέρετρο. Το καλλύτερο τους, δηλαδή, για να μετατρέψουν το καλοκαίρι μας πάλε σε κακοκαίρι.

Να σας πω ότι ο μαύρος τζαι φωτεινός ήχος της έκρηξης, ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά ως τσιαμέ που επέφταμεν με την Marmite μου τζι αντζελοshιάστικα. Η Marmite με τη σειρά της εγύρισε πλευρό, επιβεβαιώνοντας την φράση που λαλεί ''ούτε με πόμπες εν ξυπνώ.''

Ύστερα, εμίλησε μας ο Φ, η Χ τζαι ο Ψ που την τηλεόρασην, εμιλήσαν τζαι οι κώλοι (με το συμπάθιον) όπως γίνεται πάντα, εκλάψαμε στες απευθείας σύνδεση κηδείες τζι αγανάκτησε τζαι το ρήμα ''αγανακτώ'' που την υπερχρήση που του έγινε. Εκουράσατε μας, κύριοι θεριστές, έβρετε άλλα χωράφκια για τα κέφια σας τζι αφήστε τα δικά μας επιτέλους να πνάσουν.

Ένας καλός μου φίλος που την εφηβεία, μια φορά που ήτουν ντάουν είπε ''κάνε τον πόνο σου άρπα και πέ τονε τραγούδι.'' Επειδή όμως αν πω τζαι τραγουδήσω με την πουλλαοφωνή μου εν να προκαλέσω αλλεπάλληλες φονικές εκρήξεις-έννεν έτσι που το λαλούν τα media?- προτιμώ να τελειώσω τούντο ποστ. Γι' αυτό, συνεχίζουμε που τσιαμέ που σας αφήκαμε με ένα μικρό φωτο-αφιέρωμα σε μια μεγάλη σειρά της οποίας οι συντελεστές εβαλθήκαν να μας χαμηλώσουν το IQ. Α ναι, πέρκει μάθουμε τζαι ποιος εν να τον παίξει τελικά.


Η Ελένη η πόρνη τζαι το τηλέφωνο.
STOP CALLING-STOP CALLING
Το σταθερό τηλέφωνο για την Ελένη, μιας που ζει στην κόλαση της προ-mobile εποχής των '90s, εν κάτι παραπάνω που φετίχ, εν ζωτικής σημασίας.


<<Γραμμή 090-666
Ροζ Τηλέφωνα. Αλόου, εδώ κόλαση, η Ελένη μιλ
ά.>>

Πέραν της πλάκας, πάμε να δούμε ένα πραγματικό τηλεφωνικό διάλογο που την σειρά:
Ελένη: - Γιάννη, η Ελένη είμαι.
Γιάννης: - Η πουτανίτσα μου?
Ελένη: - Ναι, η πουτανίτσα σου.

THLE-FONIKO ADDICTION

Αλλά τζαι οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές εν ξαπολούν τσίντο γέριμο το σταθερό. Που τις ήβραν, στην παραγωγή, τόσες τηλεφωνικές συσκευές εν να σπάσω.
Ανεπανάληπτες τζαι φρέσκες ατάκες κάθε φορά(Επεισόδιο 56) Διακοπές στην Κύθνο.

Ελένη: "Είναι πολύ όμορφα εδώ Άγγελε."(Επεισόδιο 61) Διακοπές στον Μονιάτη.

Ελένη: "Είναι πολύ όμορφα εδώ Άγγελε."

Τα κορίτσια με τα μαύρα
Τα τελευταία χρόνια φτυχούμε πολλά τα ''Θεία'' στις κυπριακές σειρές. Πρώτα, η Γερόντισσα του ''Μίλα μου'' (φώτο κάτω αριστερά) με την ερμηνεία της Μπεμπεδέλη να φτάνει τον Ρόμπερτ Πάουελ στο ρόλο του Τζεφιρελλικού Ιησού Ναζωραίου. Μετά, η καλογριά Παταπία (? συγχωράτε με μα ένιξέρω το όνομα της) που την σειρά ''Για την Αγάπη σου''(φώτο κάτω κέντρο). Τωρά, η πάνσοφη Γερόντισσα Συγκλητική (φώτο κάτω δεξιά).

Πραγματικός διάλογος με μηνύματα θρησκευτικής πίστης (επεισόδιο 61)
Αδελφή: - Γερόντισσα να σημάνουμε για τον Εσπερινό ή να σας περιμένουμε?
Γερόντισσα Συγκλιτική: -Σημάνετε αδελφή μου, δεν θα' ρθω στην Εκκλησία, μη με περιμένετε.
Αγαπημένος κομπάρσος στην κατηγορία "WTF?!"

(Επεισόδιο 77) Περιπτεράς: "Θέλετε παστίλλλιες μέτττα ή λεμόνι?"

Διάλογοι επιπέδου Ταρκόφσκι

(Επεισόδιο 73) Πάτρονος Α:- Επήραμεν την πάνω βόλτα με τούτην την σκρόφα. Ακόμα τζαι το ποτόν εν που την ράshιν της που φκαίνει.

Πάτρονος Β:-Όι τζαι που την ράshιν της, όι τζαι που την ράshιν της, λάλε τα πράματα με τ'όνομαν τους χεχεχε!

(Επεισόδιο 73) Πάτρονος σαν κρατά την ένεση: "Ετρυπίσαμεν την τζαι σήμερα την κότα που μας κάμνει τα χρυσά αφκά."


Συνεχείς εναλλαγές κόλασης-παράδεισου-κόλασης-παράδεισου

Περαστικός: -Πού εζιούσες πριν?

Ελένη: -Στην κόλαση.

Περαστικός: -Στην κόλαση? Τι λέεις?

Ελένη: -Εν την αλήθκεια που σου λαλώ.


Γιατρός/πελάτης Ελένης: -Που ήσουν??

Ελένη: -Είχα πάει στον παράδεισο.

Γιατρός/πελάτης Ελένης: -Στον παράδεισο? Εννοείς των ναρκωτικών?

Ελένη: -Όι, τον κανονικό, τσιαμέ που υπάρχει αγάπη.


Αρφός Ελένης: "Την Ελενούα?? Τον άγγελο του σπιθκιού μας??"

Πάτερ του χωρκού: "Ήταν μες στην κόλαση αλλά δεν εκάηκε η ψυχή της!"


Σκηνές με αγωνία

Φίλη Άγγελου (σαν θορεί απέναντι):- Νομίζω πως εν η Ελένη.

Φίλος Άγγελου(αντι να γυρίσει πίσω να δεί, ρωτά):- Εν η Ελένη??? Η Ελένη του Άγγελου??


ΜΗΔΕΝ εις την TV

Το Μηδέν, εν το νέο βιβλίο της Άντρης Πολυδώρου (βλέπε Γενιές της Σιωπής τζαι Μεσημβρινή Παράσταση/Γυμνοί Άγγελοι) στο οποίο υπάρχει τζαι ένας ομοφυλόφιλος χαρακτήρας*.

Απόσπασμα:

"Δίχα να της δώσει ευκαιρία να πει κάτι, συνέχισε ο Σταύρος και, επιτέλους το είπε. Ο γιος τους σκανδάλιζε τους άλλους στρατιώτες με τη γυναικεία του στάση, τον χούφτωναν, τον πείραζαν και γενικά δημιουργείτο ένα κλίμα καθόλου συμβατό με στρατώνα. 'Ολα ήταν έτοιμα και ο κανακάρης του απαλλασσόμενος από τον στρατό γυρνούσε στο σπιτάκι του.

-Θέλεις να πεις πως ο Δημήτρης μας εν ...

-Φοάσαι τη λέξην, ναι ο Δημήτρης εν ομοφυλόφιλος τζιαι κανένας μας έν το πήρεν είδηση. Τότε που σε αρωτούσα αν θωρείς καμιάν αλλαγήν πάνω του, εσύ ελάλες μου πως εν μια χαρά.

-Σιγά το πράμα, τούτον ούτε αρρώσκια ένι, ούτε τίποτε. Καλλίτερα, γλυτώννει τζιαι τον στρατόν."

Το casting
Ακουστήκαν κάτι ψιλές ότι εν να γυριστεί σε σειρά. Μιας που η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να εν θέμα ταμπού στην Κύπρο, η απορία μας ένει ποιος θα τον ... παίξει τον ρόλο του γκέυ.
Παρουσιάζουμε σας με την Marmite μια λίστα με προτεινόμενους ηθοποιούς.

Η Marmite εν σχεδόν σίγουρη ότι εν να τον παίξει o:

  • Νικολάκης (άλλος Κώστας Σχοινιού, επειδή εν καλός στους παιδικούς/νεανικούς ρόλους)
ή

Εν να (έκλαια τζι) έθελα να δω σε κόντρα ρόλο τον:

  • Κούλλης Νικολάου (μπορεί να μεν μας έπεισε σαν υποψήφιος ομοφοβικός βουλευτής, ίσως τα καταφέρει σαν γκέυ φαντάρος)
ή
  • Σαν Guest Star στο ρόλο του στρατιωτικού που θκιώχνει τον Δημητράκη που τον στρατό μεν μου πείτε πως εν σας επέρασε που το μυαλό ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Ανυπομονούμε να μας πείτε τζι εσείς, ποιος ηθοποιός πιστεύκετε ότι εν να παίξει τον gay χαρακτήρα.


Με εκτίμηση, η Killa Flava της Marmite.


*τουλάχιστον ως το σημείο που θκιάβασα έναν γκέυ ήβρα.