March 23, 2011

Κουτσιά Καθαρισμένα


Μιαν φοράν τζι έναν τζαιρόν ήταν δκιό παιδκιά που την Κύπρον. Εζιούσαν ο καθένας μόνος του στην σύγχρονην τζαι Ευρωπαϊκην κοινωνίαν του νησιού, ώσπου τζαι εδιασταυρώθηκεν το δείν τους. Ερωτευτήκασιν μιαν καλήν ημέραν χωρίς να το καταλάβουν, τζαι όπως γίνεται φυσιολογικά σε έτσι περιπτώσεις, στο τέλος επιάν τα. Τζείνος σε μιαν διανυκτέρευσην του έσσω της, επήρεν τζαι την οδοντόφρουτσαν του. Ύστερα, μιαν αλλαξιάν ρούχα, τα ξιουριστικά του, τον φορτιστή του κινητού του. Τζείνη τα μεσομέρκα έστελλε του ες-εμ-ες ότι τον εσκέφτετουν τζαι ότι ανυπομονούσεν να σκολάσει για να κουλλουρκαστούν στον καναπέ τζαι να κάμουν “αγάπες”. Τζείνος εδκιάβαζεν τα τούτα τζαι επετάριζεν η καρκιά του. Έθελεν την. Τζαι έθελεν τον. Όποτε ήταν συννεφκιασμένη τζείνη, εκάθετουν απέναντι του τζαι εσπούρταν τα issues της με το νι τζαι με το σίγμα. Τζαι τζείνος άκουεν με προσοχήν, εδίαν της στήριξην τζαι επαράντζελλεν της. Τζείνη εθώρεν τις Νοικοκυρές σε Απόγνωσην στο λάπτοπ την ώρα που τζείνος τζαι οι παρέες του ήταν στο νέο Γα-Σι-Πι, τζαι άμμαν έχαννεν η ομάδα του, τζείνη είσσιεν τον τρόπον της να μεν του κακοφαίνεται. Ενώσαν τις ζωές τους τζαι με τον τζαιρόν, τζαι τις ψυσσιές τους. Αντάν τζαι επιβιώσαν τζαι τον πρώτον μεγάλον καφκάν, εβρεθήκαν αντιμέτωποι με τις πραγματικές διαστάσεις της σχέσης τους. Με την αγάπη που ετρέφαν ο ένας για τον άλλον. Ένα καλοτζαίρι, σαν επαρπατούσαν πιασμένοι σσιερούθκια στον Μόλον της Λεμεσού, τζείνος έππεσεν στο ένα γόνατο, τζαι έφκαλε που την πούγκα του το μονόπετρο που εδκιάλεξε μαζί με την κολλητή της. Τζείνη χωρίς δεύτερη σκέψη είπεν ΝΑΙ. Στον χρόνο πάνω τζείνη είσσιε επίθετο διπλό, με παύλα μες στην μέση, τζαι τζείνος έβαλλεν το φτίν του τρυφερά πάνω στην τζοιλιά της να δεί αν άρκεψε να κλωτσά το μωρούδι τους.

Έτσι εν τούντα πράματα. Έν έσσιει μαγική συνταγή. Στο τέλος της ημέρας, εν η απλή τζαι η καθημερινή πτυχή του άλλου που εννα σου μείνει. Την ώραν που εφιλιούνταν δίπλα στο τζύμμα για να σφραγίσουν την απόφαση τους, εξέραν τζαι οι δκυό πως οι σχέσεις εν πολύπλοκες τζαι θέλουσιν δουλειά, αλλά ο ένας εν τζαι ζητά τίποτε παραπάνω που τον άλλον εκτός που κατανόησην, στήριξην, πάθος τζαι αγάπην. Τζαι εδιούσαν τα τζαι οι δκυό απλόσσιερα τούτα. Τζαι τζείνος, τζαι τζείνη.

Τούντα πράματα γίνουνται κάθε μέρα. Σιηλλιάες αθρώποι διασταυρώνουν το δείν τους, ερωτεύκουνται τζαι ζιούν μέσα σε υγιείς σχέσεις. Τζαι έρκεται μια μέρα που θέλουν, φυσιολογικά, να πάρουν την σχέση τους στο επόμενο επίπεδο τζαι να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Πριν κανέναν χρόνον τζαι κάτι, ήταν τζαι δκυό άλλα παιδκιά που τα είχαν ούλλα μέσα στην σχέσην τους. Τζαι κατανόησην, τζαι στήριξην, τζαι πάθος τζαι αγάπην. Ήρτεν η μέρα τους. Φυσιολογικά, εθέλαν να πάρουν την σχέσην τους στο επόμενο επίπεδο. Εθέλαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Εν ηξέρω αν εγοράσαν μονόπετρο, ούτε αν έππεσεν κάποιος στο ένα γόνατο. Ξέρω όμως ότι ένα χρόνο τζαι κάτι μετά, τούτοι οι αθρώποι δέννεν παντρεμένοι. Εν άλλαξεν τίποτε μέσα στην σχέσην τους. Ακόμα ανταλλάσσουν ες-εμ-ες τα μεσομέρκα που την δουλειά, παν εκδρομές, θωρούν ταινίες αγκαλιά στον καναπέ, τσακκώνουνται, γελούν ο ένας με τα αστεία του άλλου (οϊ πάντα), παραγγέλλουν delivery, φκαίνουν ο καθένας με τους φίλους του, τζοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, μοιράζουνται τους φόβους τους τζαι τις επιθυμίες τους, τζαι ο ένας προσπαθεί να δώκει στον άλλον ό,τι χρειάζεται για να εν ευτυχισμένος.

Το κράτος τους όμως, το οποίο εξυπηρετούν με το να παραμένουν νομοταγείς πολίτες, που του πκιερόνουν κάθε χρόνο τζαι μιαν φάουσα σε φόρους, δεν τους επιτρέπει να παντρευτούν. Έν τους αφήνει!

Εν τόσο ασπρόμαυρα τα πράματα. Οι σχέσεις σε τούντην χώρα εν μετριούνται σε μιαν κοινωνική κλίμακα. Εν τζι εν όποιος ζιεί με αγάπη τζαι κατανόησην ποννα δικαιούται να παντρεύκεται! Εν τζι εν η ευτυχία ο σκοπός τουντου θεσμού: Η κλίμακα πας την οποίαν ζυγίζει το κράτος τούτο αν θα παντρευτώ ή όι, εν…βιολογική! Τζαι το “βιολογική” χρησιμοποιώ το με πολλήν επιφύλαξη, επειδή το λεκτικό του νόμου επρονόησε μόνο για την πιο επιφανειακή φύση της βιολογίας. Εχώρισεν μας σε δκυό κατηγορίες, “αντρας” τζαι “γιεναίκα”, τζαι είπεν ότι ο ένας ναν που το ένα τζαι ο άλλος που το άλλον.

Μα έναν λεπτό ρε κουμπάρε! Τζαι γω εν βάσει της βιολογίας μου που δκιαλέω τους συντρόφους μου! Εν τζαι επέλεξα να είμαι γκέη. Έτσι με γέννησεν η μάνα μου! Αφού ο νόμος σου υποτίθεται θέλει με να ζευκαρώνω με αθρώπους με τους οποίους είμαι βιολογικά compatible. Εν πρέπει να συμπεριλαμβάνει τζαι την δική μου βιολογίαν μέσα? Εγώ ήντα είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου απέναντι σου τζαι πκιερώνω σου φόρους? Εν πρέπει τζαι συ να είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου απέναντι μου τζαι να μου αναγνωρίσεις ότι έσσιει τζαι άλλους συνδιασμούς ζεφκαρώματος που τζείνη η μια πρόταση του νόμου δεν τους εκφράζει? Αφού εν η βιολογία μου τούτη, τζαι τάχα εσύ τον νόμο εδημιούργησες τον βάση της βιολογίας. Γιατί με αφήνεις πόξω που το σκέδιον?

Τζαι κάτι ακόμα, τωρά που κοντέφκουν οι μέρες ποννα ασκήσω την υποχρέωση τζαι δικαίωμα μου να δκιαλέξω ποιοί ενναν οι νέοι νομοθέτες σου. Δασκάλεψε τους νάκκον να μεν αννοίουν το στόμα τους τζαι να λέουν ό,τι τους κατεβεί, επειδή προσβάλλουμαι εύκολα όταν καταλάβω ότι ο άλλος μιλά χωρίς να ξέρει τι λαλεί [copy/pastes που το site του Πολίτη]:

εφ’ όσον το επιθυμούν ελεύθερα,
“δεδομένου ότι ο τρόπος αυτός βρίσκεται σε αρμονία με τη δημόσια αιδώ.”
“φτάνει να μην παρεμποδίζει με αυτό το ίδιο δικαίωμα κάποιου άλλου.”

*** Το να λέεις ότι είσαι υπέρ τζαι στο τέλος να βάλλεις τζαι μιαν ημιμαθήν επιφύλαξην που ξυσσιηλά ανασφάλειαν τζαι ομοφοβίαν εν σιειρόττερον τζαι πιο προσβλητικόν προς εμέναν που το να πείς απλά ότι είσαι κατά.

θα πρέπει να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τέτοιων γάμων πάνω στο οικογενειακό περιβάλλον των ανθρώπων που επιθυμούν να παντρευτούν, στα παιδιά που ενδεχομένως θα επιθυμούν να υιοθετήσουν και την αντίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος.

*** Το να κινδυνολογείς λέγοντας μου ότι η σχέση μου που βασίζεται στην αγάπη τζαι τον σεβασμό, τζαι στην ανάγκη μου να μοιράστω την ζωή μου με τον άθρωπο της επιλογής μου, απλά κάμνει τους αθρώπους που σε ακούουν να παρανοούν τζαι να νομίζουν οτι όντως εννα έσσιει ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ πάνω τους το τι εννα κάμω εγώ στα πλαίσια των δικαιωμάτων μου ως πολίτης της δημοκρατίας τζαι ως άθρωπος. Τζαι τούτες οι επιπτώσεις ποιές ένει? Εννα ευτιχίσω τζαι να ολοκληρωθώ ως άθρωπος τζαι εννα προσφέρω αγάπη στον σύντροφο μου τζαι στα μωρά μας. Εδκιάβασες ποττέ καμιαν έρευνα ποτζείνες που λέουν ότι τα μωρα που φκαίνουν που τούτες τις σχέσεις δεν υστερούν σε τίποτε που τα υπόλοιπα μωρά? Οι? Ε που βασίζεις την άποψη σου καλό? Εν επίπτωση η ευτυχία?

“μπορεί να νομιμοποιηθεί σε φιλελεύθερες κοινωνίες που έχουν την ανάλογη νομοθεσία.”
“Πιστεύω πως δεν ωρίμασε ακόμη η κοινωνία μας για να δεχθεί νομιμοποίηση γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων.”

*** Το να ρίφκεις τες δικές σου ανασφάλειες τζαι φοβίες πάνω στις ράσσιες ολόκληρου του λαού έννεν προσβλητικό μόνο απέναντι μου λόγω του ελλειπούς επιχειρήματος, εν τζαι προσβλητικό απέναντι σε ούλλον τον λαό της κύπρου που τον αποκαλείς ανώριμο. (Τζαι by the way ούτε για την αποποινικοποίηση εν είσσιεν “ωριμάσει” ο λαός, αλλα guess what. ΤΙΠΟΤΕ εν άλλαξε στη ζωή τους που την μέρα που έγινεν)

Ίσως ένα σύμφωνο συμβίωσης αντί “γάμου”,
“αλλά όχι την εξίσωση τους με αυτών του θεσμού του γάμου.”
“Ο γάμος από την άλλη είναι μυστήριο ιερό που έχει συγκεκριμένο στόχο, και δεν εναρμονίζεται με τα πιο πάνω αναφερόμενα”

*** Εσάς απλά δεν πιάνω το ππόιντ σας. Το μόνο που θα με ενδιέφερε αν περάσει η δική σας άποψη εννα ήταν το σύμφωνο να μεν υστερεί σε κάτι που πλευράς δικαιωμάτων σε σχέση με τον γάμο.

“[είμαι εναντίον] χωρίς να έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τα άτομα αυτά, αρκεί να σας πως έχω και φίλους.
Δεν με απασχολεί το θέμα της νομιμοποίησης

*** Για εσάς τους δκιό εν έχω καν λόγια, τζαι εννα σας αφήκω ασχολίαστους!

Καταλαβαίνω ότι ως πριν καμιά δεκαρκάν χρόνια, πιλέ μου την ύπαρξην μου έν αναγνώριζες. Ύστερα εμεγαλοπιάστικες. Έθελες να γίνεις τζαι συ μέλος του χλιδάτου club της Ευρώπης, για να κορτόνουμεν εμείς οι νησιώτες σου ότι εκπολιτιστήκαμεν. Αναγκάστηκες δηλαδή, να βάλεις τον νούρον σου στα σσιέλλια σου τζαι να σταματήσεις να συλλαμβάνεις τζαι να εξεφτελίζεις τους ομοφυλόφιλους άντρες άμμαν τους έπιανες σε κάποιαν compromising στάση. Φυσικά, στην αρκήν έκαμνες άλλα κούτζια. Είπες μου οκκέη να κάμνουμεν σεξ έσσω μας, με κλειστές πόρτες τζαι παράθυρα τζαι με τις φωνές μας στο mute, αλλά να μεν το δείχνουμεν. Τα “public displays of affection”, η προβολή δηλαδή της βιολογίας μου, ήταν ακόμα απαγορευμένη που τον νόμον. Πάλε εστρουθοκαμήλισες. Ναι να υπάρχω, αλλά να μεν φαίνουμαι. Απορώ που εκαταφέραμεν να μεν μας φάν την ψυσσιή μας τούτα ούλλα τα μέτρα σου, τζαι που εξακολουθούσαμεν να γυρέυκουμεν τζαι να κατορθώνουμεν να δημιουργούμεν υγιείς σχέσεις. Μπράβο μας πάντως! Τζαι φυσικά σε κανένα που τούντα στάδια εν εσταματήσαμεν να βάλλουμεν το σσιέριν μας μες την πούγκαν μας τζαι να σου σσιονόννουμεν έναν κάρον λίρες τζαι ευρώ σε φόρους. Επκιερόναμεν σε δηλαδή, να μας καταπιέζεις!

Η καλή μας η νεράϊδα, η Ηλιάνα, σε ούλλες τούντες φάσεις εστάθην στο πλευρόν μας τζαι επαράντζελλεν σου το σωστόν τζαι το δίκαιον. Εν με κόφτει τζαι εν με αφορά, τζαι ούτε ξέρω την προσωπική άποψη της Ηλιάνας για τους ομοφυλόφιλους. Τζαι δεν έσσιει τζαι καμιάν σημασίαν αν με δέχεται, αν με νεκατσιά, αν με φοάται, αν με περιπαίζει άμμαν με δει στον δρόμον ή αν με λυπάται. Το σωστόν εν σωστόν, τζαι τζείνη υπέδειξεν σου το. Μιαν-δκυό φορές (τζαι μετά που πιέσεις του χλιδάτου club), εδεήθης τζαι άκουσες την. Εντάξει πλεον να υπάρχω, εντάξει τζαι να φιλιούμαι μες τον δρόμο (αν θέλω). Έν θα με συλλάβεις. Οι πολίτες σου μπορεί να με δουν με το μισόν τους, αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι μπόρω τζαι γώ να τα κάμω τούτα τζαι να μεν έχουν κάποιαν επίπτωση νομική οι πράξεις μου.

Τζείνον ποννα σπάσω, που την στιγμή που θεωρητικά αναγνωρίζεις την ύπαρξη μου: Αποποινικοποίησες με (εν τζαι πιστεύκω να περιμένεις να σου πω τζαι ευχαριστώ που έκαμες το πρέπον?). Ξέρεις δηλαδή ότι υπάρχω, οτι ζιώ αναμεσά στους πολίτες σου, ότι η βιολογία μου εν “valid” κατά τα δικά σου μέτρα. Ήνταλοης τζαι εν συμπεριλαμβάνεις την βιολογία μου σε ούλλα τα στάδια της κοινωνικής μου εξέλιξης? Γιατί να μου λέεις εσύ μέχρι ποιον βαθμό επισημότητας εννα πάει η σχέση σεβασμού, αγάπης τζαι κατανόησης που εσύναψα με τον άθρωπο της επιλογής μου? Πόθεν εις τα πόθεν σου ππέφτει λόος?

Είμαι πολίτης σου. Είμαι κομμάτιν σου. Μεν με απαρνιέσαι που φόον. Έλα κοντά μου τζαι μάθε με. Τζαι ας μεν με καταλάβεις ποττέ! Απλά σταμάτα να μου στερείς ένα δικαίωμα που άλλοι εκκοτσιανιάσαν το που γενησιμιού τους, τζαι γω πρέπει να γράφω τόσην ώρα δαμέσα απλά για να σε ΠΕΙΣΩ ότι έχω το τζαι γω....ενόμιζα εν αυτονόητο.

Με εκτίμηση,


η Marmite της ΚillaFlava

P.S: Για όσους δεν μας ήβραν ακόμα, είμαστεν τζαι στο facebook

16 comments:

 1. Πφφφφφ απλά respect!!!!
  Εσηκώστηκεν η τρίχα μου!
  Εν καλό να το θκιαβάσουν οι wanna be βουλευτές τζαι οι ήδη βουλευτες πριν να ανοίουν το στόμα τους τζαι να λαλούν μαλακίες(με το παρδόν τζιόλας) για την ομοφυλοφιλια!

  ReplyDelete
 2. Πολλά δυνατόν κείμενον.
  Ναι, οι απόψεις των βολεφτών εν σκέττη απελπισία, επειδή έν έχουν ουσιαστικά απόψεις οι πιο πολλοί, τζιαι σύρνουν γενικολογίες. Μετά έχουμεν τζιαι τες πλήρες παρανοήσεις τζιαι άλλα που έν αδύνατο τζιαι να τα σχολιάσεις.

  ReplyDelete
 3. πλήρΕΙς*

  ReplyDelete
 4. απλά τέλειο!! ΧΧΧ - ι.

  ReplyDelete
 5. >πλήρΕΙς*
  It's called "a dialectical form"
  Οι πλήρες.

  ReplyDelete
 6. ttemenna.... enna to balw sto blog mou.. en ok ennen?

  ReplyDelete
 7. @BlogSkepseon: Thanks partner! (efkiken pollin nevro telika mes tounto post a?:P) as eisastin kala esy je o kyproleon pou me kamate siga siga na fortwsw pas to thema tis prohgoumenes eftomades...!

  @dm3k: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου! (btw εν είμαστεν spelling nazis δαμέ, u can relax:)) - εν γίνεται ο καθένας να αννοίει το στόμα του τζαι μεις να κρύφουμε...!

  @Anonym-i THANKS for the support!

  @Kyproleon - prwton thanks gia to thetiko comment. Nai, use it in any way shape or form.. timh mou!

  ReplyDelete
 8. Ise mia dinami re marmite m. :)
  Ego pistefko na katevis j esi stis vuleftikes j oli i gay kinotita tha psifizi dinamika MARMITE!!
  Dikeume na to doko j ego tis mamas m na to thkiavasi? :P

  ReplyDelete
 9. ARGISES NA GRAPSIS ALLA AXIZE TON KOPO
  KATAPLIKTIKO

  ReplyDelete
 10. Η καλύτερη ανάρτηση που διάβασα εδώ και πάααααααααρα πολύ καιρό! Απλά, respect!
  Φκάλλω σου το καππέλλον. Μακάρι να είχαμεν 56 Marmites μες τη Βουλή παρά 56 κούελλους!

  ReplyDelete
 11. Ναι, μακαρι να ησουν στη βουλη!! Χ - ι.

  ReplyDelete
 12. Άψογο! Να το βάλω στο blog μου παρακαλώ;

  ReplyDelete
 13. @GnostiAnonimi: thanks gia to support! en me kanoun ta issues mou, to vo(u)leftilliki me marane :P hahah nai fysika deikse tis to - je an kamei comments please share!

  @Anonymoyw 9.56AM : Dystyxws en exoumen pollin elefthero xrono je makari na mporousamen na grafoumen pio syxna je oi 2... elpizw na sas ekalipsame gia llio jero :)

  @Invictus: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, κακομαθαίνεις με! Εν το καππέλλον του avatar σου που φκάλλεις? :P Μακάρι οι κούελλοι να συμμορφωθούν χωρίς να χρειαστεί να τους δειχτούμεν ομαδικώς!!

  @Anonym-i: Μακάρι η Βουλή να ασκούσεν την νομοθετική εξουσία χωρίς να αναγκαζούμαστεν να της συμπεριφερούμαστεν παντές τζαι εν γραφείο παραπόνων! ..τζαι μετά λέουν την κοινωνία ανώριμη...!

  @Χρίστος: Καλωσόρισες τζαι ευχαριστώ πολλά για το κκόμεντ! Φυσικά, feel free to use it in any way - πάντα τιμή μου!

  ReplyDelete
 14. Το πιο ωραίο σου κείμενο τσαππα!

  ReplyDelete
 15. SAS EYXOMAI KALO PASXA

  ReplyDelete
 16. Μπράβο σας για το υπέροχο γράψιμο και τον καυστικό τρόπο που θίγετε τα θέματα και συμβάλλετε στην δράση για την προώθηση των ΛΟΑΤ ζητημάτων!
  Συνεχίστε έτσι αγαπητές.
  Τζαι ελπίζω να τα πούμε τζαι που κοντά ξανά.
  Δέσποινα.

  ReplyDelete